Förbättrande steroider Strukturella egenskaper

- Apr 11, 2018-

Metotrexat är en modifierad form av dihydrotestosteron.Enhancement Steroider Skillnaden ligger i tillsatsen av en metylgrupp vid kol 1, vilket bidrar till att skydda hormonet från levermetabolism vid oral administrering. Samma strukturella modifieringar används också för oral (metylfenol) tabletter. Alkylering på en sida saktar steroids levermetabolism under första passet, Enhancement Steroids, men det är långt mindre uttalat än C-17-alfa-alkyleringen. Även om den totala biotillgängligheten är mycket lägre än de c-17 alfa-alkylerade orala steroiderna, är Enhancement Steroids-metyridon tillräckligt resistent för att möjliggöra terapeutiskt fördelaktiga blodnivåer. Metestosteron har också en mycket stark bindningsaffinitet för könshormonbindande globulin.

Metestosteron aromatiserar inte och är inte ett mätbart östrogen. När denna steroid används, behövs inget antiöstrogen eftersom läkemedlet är osannolikt att inducera utvecklingen av bröstkörtlar, förhöjning av steroider, vattenretention eller andra östrogenrelaterade biverkningar hos män.

Metestosteron antas fungera som en anti-aromatas i kroppen för att förhindra eller sakta omvandlingen av steroider till östrogen. Resultatet liknar anastrozol, men inte så djupt. Anti-östrogenegenskaperna hos mestrelin är inte unika, Enhancement Steroider och många andra steroider visar liknande aktivitet. Förhöjda steroider Till exempel har dihydrotestosteron och tetraston framgångsrikt använts som terapeutiska medel för manlig bröstutveckling och bröstcancer på grund av deras starka androgener och potentiella anti östrogen effekter. Det har också föreslagits att metyridon även kan minska aromatasaktiviteten i perifera vävnader där den är mer resistent mot östrogenomvandling. Förstärkande steroider Anti-östrogeneffekterna av alla dessa föreningar kan bero på deras förmåga att konkurrera med andra substrat för bindning till aromatas. Eftersom aromatas binds till steroider, kan Enhancement Steroids inte ändras eftersom det tillfälligt blockeras från att interagera med andra hormoner för att uppnå hämmande effekter.